USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V MOKROSUKÁCH | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V MOKROSUKÁCH
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 15. zasedání obecního zastupitelstva v Mokrosukách

 

Usnesení z 15. zasedání obecního zastupitelstva v Mokrosukách

konaného dne 27. března 2014Obecní zastupitelstvo:


Bere na vědomí:


Kontrolu usnesení ze čtrnáctého zasedání obecního zastupitelstva

Rozpočtovou změnu č. 1

Schvaluje:a) OZV č. 1/2014 dle. textu

b)Přijetí dotace a realizaci akce ,, Ošetření několika stromů v obci Mokrosuky a výsadba dvou lip u křížku na vyhlídce u Pozorky“.

c) Nákup kontejneru na sběr papíru a měřiče rychlosti
Usnesení bylo přijato jednohlasně.Závěr schůze provedl předsedající ve 21.30 hodin.Zapsal : Zdeněk Němec
Ověřovatelé : Kolář J. Starosta obce : ing. Václav Matějka

Vojta J.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ