VYHLÁŠKA OBCE MOKROSUKY O DODRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A UDRŽOVÁNÍ VŠEOBECNÉ ČISTOTY | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

VYHLÁŠKA OBCE MOKROSUKY O DODRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A UDRŽOVÁNÍ VŠEOBECNÉ ČISTOTY
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhláška obce Mokrosuky o dodržování veřejného pořádku a udržování všeobecné čistoty

Vyhláška obce Mokrosuky o dodržování veřejného pořádku a udržování všeobecné čistoty
Obecní zastupitelstvo v Mokrosukách podle § 16 odst. 1 zákona a §36 písm. f/ ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a ve znění pozdějších předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Tato vyhláška upravuje zásady veřejného pořádku a udržování všeobecné čistoty na území obce Mokrosuky. Čl. 2 Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechny obecní pozemky v intravilánu obce, chodníky, mosty a lávky přes potok. Čl. 3 Na veřejných prostranstvích je zakázáno: a) odhazovat jakékoliv odpadky, skladovat stavební materiál a průmyslové výrobky b) mytí motorových vozidel c) shrnovat smetky z chodníků do vozovky a kanalizačních vpustí d) dlouhodobé odstavení vozidel, strojů a zařízení delší než 3 měsíce e) poškozování budov, vozovek a ostatních veřejných zařízení barvou, sprejem či jiným způsobem. Čl. 4 Za porušování veřejného pořádku je dále považováno: a) jakékoliv poškozování veřejného osvětlení, dopravních značek, vývěsních tabulí a ostatních veřejných objektů a zařízení b) ničení veřejné zeleně c) vypalování suché trávy Čl. 5 Povinnosti vlastníka či správce nemovitosti hraničící s chodníkem: Odstavec 1/ Přilehlý chodník řádně, včas a v rozsahu pro bezpečnou chůzi čistit, v zimním období zbavovat sněhu a při náledí sypat neprašným materiálem. Odstavec 2/ Čištěním chodníku se rozumí zametání, umývání, odstraňování bláta a jiných nečistot Čl. 6 Provozovatelé kulturních zařízení jsou povinni zabezpečit pořádek a čistotu v bezprostředním okolí místa konání akce, v době provozu a po jeho ukončení. Čl. 7 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.7. 1997 a tímto ruší vyhlášku obce Mokrosuky o dodržování veřejného pořádku a udržování všeobecné čistoty ze dne 1.3. 1996. Josef Prosr, v.r. Mokrosuky dne 27.6.1997 ……….. …………………. starosta obce ing. Václav Matějka, v.r. Vyvěšeno: 28.6. 1997 …………………………… Sejmuto: 12.7. 1997 zástupce starosty
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ